Nieuw Testamentische Triniteit
De oprichter van de Prosopon School of Iconology voegt een nieuwe dimensie toe aan het oorspronkelijke beeld van Roebljovs Triniteit. Hoewel de houding van de drie engelen bijna exact hetzelfde is als die van Roebljov, is de ‘eyecatcher’ op deze icoon toch wel de kelk met de afbeelding van Christus Immanuel. Vladislav Andrejev zegt hierover:
“De icoon die vanuit het triniteitsdogma door Roebljov getransformeerd werd van de Gastvrijheid van Abraham naar een beeld van de Christelijke Triniteit, wordt nog steeds de Oud Testamentische Triniteit genoemd. Dit komt doordat in de kelk nog altijd het kalf geschilderd wordt, een Oudtestamentische offerande. De Nieuwtestamentische theologie gaat echter over het volbrachte offer. In het Nieuwe Testament hoeven geen offers meer gebracht te worden, omdat Christus het offer zelf is geweest.
Natuurlijk blijft Roebljovs icoon een onovertroffen meesterwerk, maar de afbeelding zelf kan heroverwogen en aangevuld worden. De Triniteitsicoon zou het Christelijke dogma van gereïncarneerde Zoon en Logos moeten tonen. De kelk verwijst naar het mysterie van de eucharistie en daarom kan er geen kalf meer in de kelk liggen. Immers, na deelname aan de eucharistie zingt de gelovige: “Wij hebben het ware Licht aanschouwd. Wij hebben de Hemelse Geest ontvangen. Wij hebben het ware geloof gevonden. Wij aanbidden de ondeelbare drie- eenheid, want ’t is zij die ons heeft gered.”
Vanuit deze overweging zou de kelk, die het iconografische en mystieke centrum is van deze icoon, weergegeven kunnen worden met Christus Immanuel als het “Lam Gods” erin. Het Lam Gods, omgeven door de cirkels van glorie. Christus is het “Geschenk” van de eucharistie, maar gelijktijdig ook de “Schenker”. Deze mysterieuze simultaneïteit maakt het wonder van de reiniging, verlichting en heiliging van de mens mogelijk. Een dergelijke iconografische voorstelling van de Triniteit met het Lam Immanuel in de kelk zou eigenlijk de naam “Nieuw Testamentische Triniteit van de Heilige Eucharistie” moeten dragen. In deze icoon is de titel ingekort naar Nieuw Testamentische Triniteit.”