Maria Magdalena ontmoet Christus na de opstanding
In het Evangelie van Johannes 20:11-18 wordt verteld over de ontmoeting tussen Maria Magdalena en de opgestane Christus, die zij aanzag voor de tuinman. Als Hij haar bij name noemt, herkent zij Hem. Zij strekt haar hand uit naar Hem, maar Hij zegt: "Raak mij niet aan".
Deze afbeelding raakte een van onze deelnemers diep vlak nadat in maart 2020 de eerste coronagolf plaatsvond. We mochten elkaar niet meer aanraken... we mochten elkaar niet meer opzoeken en niet meer samen schilderen.
En zo begonnen wij aan het avontuur om op afstand, ieder voor zich en toch verbonden, deze icoon te schilderen. Een vaste tijd, elke week, om zo 'samen' te schilderen en elkaar te steunen.
Afmetingen:30x40 cm