Details van de Deësis van het Hilandar Klooster
Deze drie iconen zijn details (alleen de gezichten) geschilderd naar het voorbeeld van de deësis in het Hilandar Klooster op de berg Athos.
Deësis betekent gebed, smeekbede of aanbidding en het is de benaming van een christelijke voorstelling van drie figuren die vaak voorkomt in de gebruikelijke iconografie van de oosterse kerken.
De deësis toont Christus op een troon als de ultieme rechter. Hij houdt een bijbel, open of gesloten, in de linkerhand. Christus wordt frontaal afgebeeld. Rechts van hem staat Maria, zijn moeder en aan zijn linkerzijde staat Johannes de Doper, zijn voorloper of wegbereider. Beiden staan in de voorspraakhouding: in profiel afgebeeld, lichtjes voorover gebogen en met hun armen en handen in een smekend gebaar. De vorm met drie figuren noemt men de kleine deësis. De grote deësis is uitgebreider, met engelen en heiligen aan weerszijden.
Afmetingen:30x40 cm