Kruisiging
De kruisiging van Christus wordt in de Orthodoxe Kerk niet tot de twaalf hoogfeesten gerekend. Pasen, het feest van de opstanding, is in de Orthodoxe Kerk het belangrijkste liturgische feest.
Door zijn dood aan het kruis bevrijdt Christus de mensheid van de duisternis van het kwaad, en met zijn verrijzenis op Pasen wordt de mensheid verlost van de sterfelijkheid. In de Orthodoxe Kerk kent men de erfzonde niet, maar gelooft men dat de mensheid, door de ongehoor-zaamheid van Adam en Eva aan God, het vooruitzicht op een eeuwig leven had verloren. De kruisiging van Christus is een voorwaarde voor de verlossing. Christus is dan ook niet zo gebroken en ontredderd weergegeven als in de westerse kunst meestal gebruikelijk is.
'Adam' betekent 'mens' of 'mensheid' in het Hebreeuws. Op de icoon is de schedel van Adam te zien, begraven onder het kruis op de berg Golgotha. De eerste Adam, en daarmee de mensheid, wordt verlost door het bloed van Christus, de nieuwe Adam, die de dood overwon. Links van het kruis staat de Moeder Gods, rechts de jonge Johannes. Bovenaan zijn twee treurende engelen afgebeeld.