De Goede Herder
De Goede Herder is een gelijkenis in het Evangelie volgens Johannes in het Nieuwe Testament. Hierin noemt Jezus Christus zichzelf de "Goede Herder", die zijn leven inzet voor zijn schapen. Zijn schapen kennen hem, en hij kent zijn schapen. De Goede Herder wordt in het verhaal afgezet tegen de herdersknecht, die de schapen in de steek laat zodra hij een wolf ziet aankomen.
De symbolische voorstelling toont Jezus als Redder (Salvator), terwijl het schaap staat voor de ziel die door Hem wordt verlost.
Deze twee afbeeldingen laten goed zien dat van hetzelfde voorbeeld toch heel verschillende iconen kunnen ontstaan.