Beschermengel
Een beschermengel, engelbewaarder, wachtengel of Bewaarengel is een engel die het beschermen en begeleiden van een bepaalde persoon, van groepen of naties als taak heeft. Zo zou dus iedere mens een eigen beschermengel hebben.
De transparante bol die rust op de arm van de Beschermengel symboliseert de kosmos. De kosmos, als geordend geheel, waar het leven en het sterven als een vicieuze cirkel eeuw na eeuw plaats vindt. Alles gaat voorbij, niets is blijvend. De wereld als wereldgeheel, de totaliteit van al het geschapene. De in linnen gewikkelde of ingebakerde ‘ziel’ kan zowel symbool zijn van het te verwachten, nog ongeboren leven, alsook van een overledene die veilig geborgen is en rust dichtbij het hart van zijn of haar Bewaarengel.
Engel van God of Angele Dei is een bekend katholiek gebed met betrekking tot de beschermengel:
Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.
Afmeting:30x40 cm