Annunciatie / Aankondiging
Annunciatie, Verkondiging, Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer (Annuntiatio Domini in het Latijn) is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging (annunciatie) van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Roomskatholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis.
In de christelijke iconografie verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriel die volgens Luc. 1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.
Er bestaan talloze schilderijen van dit tafereel. Het thema was al in de oudchristelijke kunst (catacomben) geliefd. De tekst werd aanvankelijk gevonden in de z.g. apocriefe evangeliën, in de latere middeleeuwen gebruikte men deze niet meer, doch die van Lucas.