Aartsengel Michaël
Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn: Michaël, Gabriël, Rafaël en Uriël. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Archángelos, “opperboodschapper”. De namen van aartsengelen eindigen op ‘el’, een verwijzing naar (de naam van) God.
MICHAËL: WIE IS ALS GOD?
In het boek Daniël (10:13) wordt Michaël beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Israël. Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermer van de christenen.
In het latere volksgeloof is Michaël de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel. De bekende spiritual "Michael, row the boat ashore, Alleluia!" gaat over die reis van de gestorven zielen.
Afmeting:30x40 cm