Aartsengel Michaell
Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn: Michael, Gabriel, Raphael en Uriell. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Archángelos, “opperboodschapper”. De namen van aartsengelen eindigen op ‘el’, een verwijzing naar (de naam van) God.
Michael: wie is als God?
In het boek Daniël (10:13) wordt Michael beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Israël.Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermer van de christenen. In het latere volksgeloof is Michael de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel. De bekende spiritual "Michael, row the boat ashore, Alleluia!" gaat over die reis van de gestorven zielen.
Afmeting:30 x 40cm