Koptisch

Koptische iconen vindt men vooral in Ethiopië. Karakteristiek voor de Koptische iconen is de weergave van het blije leven, de grote hoofden die spiritualiteit uitstralen, en grote ogen, ook gebruikelijk in de Egyptische kunst, die inzicht weergeven. Heiligen staan meestal in gebedshouding en de hoofden wordt dikwijls voorzien van een stralenkrans. De vriendelijkheid die Koptisch iconen uitstralen wordt versterkt door het gebruik van felle kleuren en grote contrasten.