In den beginne…

Iedere icoonschilder is ooit begonnen. Dit zijn de iconen uit onze beginjaren.